ข้อตกลง G Suite for Education (ออนไลน์)

ข้อตกลง G Suite for Education ฉบับนี้ ("ข้อตกลง") ทำขึ้นโดยและระหว่าง Google Inc. ("Google") กับลูกค้าที่ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ ("ลูกค้า") ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ลูกค้าคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ด้านล่างหรือวันที่มีการลงนามในข้อตกลงนี้ตามกรณีที่เหมาะสม ("วันที่มีผล") หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของลูกค้า ถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณมีอำนาจตามกฎหมายเต็มรูปแบบที่จะลงนามผูกพันผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (2) คุณอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว และ (3) คุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของบุคคลหรือฝ่ายที่คุณเป็นตัวแทน หากคุณไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะลงนามผูกพันแทนลูกค้า โปรดอย่าคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ด้านล่าง (หรืออย่าลงชื่อในข้อตกลงนี้ ตามแต่กรณี) ข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อการเข้าถึงและการใช้งานบริการของลูกค้า และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีผลเป็นต้นไป